Abonnements- og brugsbetingelser

DA | [ See these terms in English here]

Abonnements- og brugsbetingelser

Websitet og appen Neuromuscular Workout (i det følgende benævnt “NW-materialet”) er et intelligent træningsværktøj, der udfordrer folk til at træne fysiske ubalancer for at opnå fysisk styrke, komfort og restitution ved at give brugerne af “NW-materialet”:

 • Bevægelsesøvelser af høj kvalitet.
 • Bevægelsesprogrammer af høj kvalitet.
 • Undervisningsmateriale om fysisk sundhed.

Disse vilkår og betingelser for brug (denne “aftale”) gælder for:

 • alle produkter, tjenester og hjemmesider, der tilbydes af Neuromuscular Workout, herunder, men ikke begrænset til, “NW-materiale”, mobil, tablet, internet-tv eller andre digitale eller elektroniske versioner af “NW-materialets” videostreamingplatform
 • enhver software til “NW-materiale”
 • alle applikationer oprettet af Neuromuscular Workout, uanset om de er tilgængelige via et socialt netværkssite eller medier eller dets datterselskaber eller tilknyttede virksomheder (samlet kaldet “tjenesten”). Bemærk venligst, at tilgængeligheden af applikationer med “NW-materiale” på en social netværksside, mobil- eller tabletenhed, internet-tv eller anden teknologiplatform ikke indikerer nogen relation eller tilknytning mellem Neuromuscular Workout og en sådan social netværksside, mobil- eller tabletenhed, internet-tv eller anden teknologiplatform.

“NW-materialet”, tjenesten og alt, hvad der offentliggøres, vises eller kommunikeres af Neuromuscular Workout, er ikke rettet mod personer under atten (18) år.

LÆS DEN NÆRVÆRENDE “AFTALE OM VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG” OG “AFTALE OM ANSVARSFRASKRIVELSE” (findes her > ) MEGET NØJAGTIGT, FØR DU BRUGER TJENESTEN. DENNE AFTALE INDEHOLDER EN VOLDGIFTSAFTALE OG AFKALD PÅ GRUPPESØGSMÅL.

1. Accept af vilkår

Denne aftale fastsætter juridisk bindende vilkår for din brug af tjenesten.

Ved at bruge tjenesten accepterer du at være bundet af denne aftale, uanset om du er en “besøgende” (hvilket betyder, at du blot gennemser tjenesten), eller du er en “kunde” (hvilket betyder, at du har registreret dig på APP’en eller hjemmesiden som bruger).

Hvis du ikke accepterer vilkårene i denne aftale, skal du forlade hjemmesiden og ophøre med at bruge tjenesten med det samme.

Vi vil offentliggøre en meddelelse på tjenesten i tilfælde af væsentlige ændringer i denne aftale.

Sådanne ændringer, hvad enten det er i form af modifikationer, tilføjelser eller sletninger, træder i kraft, når de er specificeret i den relevante meddelelse, eller, hvis ændringen er uvæsentlig, umiddelbart efter, at de vises på tjenesten.

Din fortsatte brug af tjenesten efter vores offentliggørelse af eventuelle ændringer i denne aftale betyder, at du accepterer disse ændringer.

2. Voldgiftsaftale og afkald på gruppesøgsmål

Du og Neuromuscular Workout er enige om, at enhver tvist mellem os i forbindelse med:

(1) tjenesten;

(2) enhver transaktion eller relation mellem os som følge af din brug af tjenesten;

(3) køb, bestilling, installation eller brug af tjenesten; eller

(4) kommunikation mellem os,

vil blive løst udelukkende og endeligt ved bindende voldgift, og voldgiftskendelsen kan håndhæves og dom afsiges derpå i enhver domstol med kompetent jurisdiktion.

Du og Neuromuscular Workout er endvidere enige om, at denne voldgiftsaftale er indgået i henhold til en transaktion, der involverer handel mellem stater, og skal være underlagt Federal Arbitration Act og ikke nogen statslig eller national lov om voldgift.

Du og Neuromuscular Workout accepterer endvidere, at enhver afgørelse vedrørende anvendeligheden, håndhævelsen eller gyldigheden af denne voldgiftsaftale vil blive truffet af voldgiftsdommeren, ikke af nogen domstol.

Ved at acceptere denne voldgiftsaftale giver du afkald på din ret til at gå til domstolene, herunder, men ikke begrænset til, din ret til en nævningesag.

Ved voldgift løses en tvist af en neutral voldgiftsmand eller et panel af voldgiftsmænd i stedet for af en dommer eller en jury.

Voldgift er dog mere uformel; en voldgiftsmand kan tildele den samme lettelse, som en domstol kan tildele.

Voldgiften vil blive administreret af den nationale eller statslige voldgiftsforening og gennemført i henhold til sådanne institutioners kommercielle voldgiftsregler og de supplerende procedurer for forbrugerrelaterede tvister, der er gældende på tidspunktet for tvisten.

Du er ansvarlig for at indhente kopier af de lokale regler og formularer til indledning af voldgift.

Enhver voldgift skal kun udføres på individuel basis, og ethvert krav skal ikke voldgiftes som et gruppesøgsmål, i en påstået repræsentativ kapacitet eller indbringes som en privat advokat.

Voldgiftsmanden har ingen myndighed til at:

(1) at konsolidere mere end én persons krav mod Neuromuscular Workout;

(2) lede nogen form for repræsentativ retssag eller gruppesøgsmål mod Neuromuscular Workout; eller

(3) tildele nogen form for gruppedækkende erstatning.

Du anerkender, at dette afkald på gruppesøgsmål er væsentligt og afgørende for voldgift af eventuelle tvister mellem parterne og ikke kan adskilles fra aftalen om voldgift af krav.

Hvis nogen del af dette afkald på gruppesøgsmål begrænses, annulleres eller ikke kan håndhæves, vil parternes aftale om voldgift være ugyldig.

Du forstår, at ved at acceptere dette afkald på gruppesøgsmål, kan du kun rejse krav mod os i en individuel kapacitet og ikke som sagsøger, grupperepræsentant eller gruppemedlem i et påstået gruppesøgsmål eller repræsentativ procedure.

Hvis du ikke accepterer denne voldgiftsaftale og afkald på gruppesøgsmål, skal du fortælle os det skriftligt og ikke bruge tjenesten.

3. Generelle krav til registrering

Hvis du ønsker at blive kunde eller bruger, skal du læse denne aftale og angive din accept under registreringsprocessen. Som modydelse for din brug af tjenesten erklærer du, at du er myndig til at indgå en bindende kontrakt og ikke er en person, der er udelukket fra at modtage tjenester i henhold til lovgivningen i dit lands gældende jurisdiktion. Du accepterer også at: (a) give sande, nøjagtige, aktuelle og fuldstændige oplysninger om dig selv, som du bliver bedt om i registreringsformularen på hjemmesiden, og (b) vedligeholde og straks opdatere dine registreringsdata, så de forbliver sande, nøjagtige, aktuelle og fuldstændige. Hvis du giver oplysninger, der er usande, unøjagtige, ikke aktuelle eller ufuldstændige, eller vi har rimelig grund til at mistænke, at sådanne oplysninger er usande, unøjagtige, ikke aktuelle eller ufuldstændige, forbeholder Neuromuscular Workout sig ret til at suspendere eller opsige din konto og nægte enhver og al nuværende eller fremtidig brug af tjenesten (eller enhver del deraf) til enhver tid. Neuromuscular Workouts materialer og Neuromuscular Workouts indhold på tjenesten leveres til dig “SOM DET ER” udelukkende til din information og personlige brug og må ikke downloades, kopieres, reproduceres, distribueres, transmitteres, udsendes, vises, sælges, licenseres eller på anden måde udnyttes til noget andet formål uden forudgående skriftligt samtykke fra Neuromuscular Workout. Ud over de rettigheder, der udtrykkeligt er tildelt dig, forbeholder Neuromuscular Workout sig alle rettigheder i og til Tjenesten og Neuromuscular Workout-indholdet.

Du kan få adgang til Website og Indhold som tilgængeligt: til din information og personlige brug; som tilsigtet gennem den normale funktionalitet i Neuromuscular Workout-tjenesten; og til Streaming. Adgang til videoer via tjenesten til ethvert formål eller på enhver anden måde end streaming er udtrykkeligt forbudt. Når du streamer Neuromuscular Workout-indhold, vil opløsningen og kvaliteten af det Neuromuscular Workout-indhold, du modtager, afhænge af en række faktorer, herunder den type enhed, du bruger, og din båndbredde, som kan svinge i løbet af din visning. Selvom vi bestræber os på at levere en visningsoplevelse af høj kvalitet, giver vi ingen garanti for opløsningen eller kvaliteten af det streamede neuromuskulære træningsindhold, du vil modtage.

For at kunne streame eller downloade Neuromuscular Workout-indhold fra tjenesten og se Neuromuscular Workout-indhold på tjenesten, skal du bruge en personlig computer, bærbar medieafspiller eller anden enhed, der opfylder de system- og kompatibilitetskrav, som vi fastlægger fra tid til anden, og som på anden måde er i stand til at interagere med tjenesten (hver sådan enhed, en “kompatibel enhed”). Vi kan ændre kravene til kompatible enheder fra tid til anden, og i nogle tilfælde kan det afhænge af software eller systemer, der leveres eller vedligeholdes af enhedsproducenten eller andre tredjeparter, om en enhed er (eller forbliver) en kompatibel enhed. Som følge heraf kan enheder, der er Kompatible enheder på et tidspunkt, ophøre med at være Kompatible enheder i fremtiden.

4. Medlemskonto, adgangskode og sikkerhed

Hvis du registrerer dig på tjenesten, skal du vælge en adgangskode og et brugernavn, og du vil blive bedt om yderligere oplysninger vedrørende din konto, såsom din e-mailadresse.

Du er ansvarlig for at opretholde fortroligheden af din adgangskode og kontooplysninger og er fuldt ansvarlig for alle aktiviteter, der finder sted under din adgangskode eller konto.

Du accepterer

(a) straks at underrette Neuromuscular Workout om enhver uautoriseret brug af din adgangskode eller konto eller ethvert andet brud på sikkerheden, og

(b) sikre, at du logger ud fra din konto ved afslutningen af hver session.

Hver registrering er kun for en enkelt bruger, medmindre andet udtrykkeligt er angivet på registreringssiden.

Du må aldrig bruge et andet medlems konto uden forudgående tilladelse fra Neuromuscular Workout. Neuromuscular Workout er ikke ansvarlig for tab eller skader, der opstår som følge af din manglende overholdelse af denne aftale.

5. Forbudt adfærd

Du accepterer ikke at bruge tjenesten til at sende eller på anden måde overføre oplysninger, data, tekst, software, musik, lyd, fotografier, grafik, video, meddelelser, tags eller andet materiale (individuelt og kollektivt, “indhold”), der:

 • forstyrrer eller afbryder tjenesten;
 • er unøjagtigt, off-topic, irrelevant eller upassende i forhold til tjenestens formål;
 • er åbenlyst stødende og/eller fremmer racisme, fanatisme, had eller fysisk skade af enhver art mod enhver gruppe eller person;
 • chikanerer eller opfordrer til chikane af en anden person;
 • udnytter mennesker på en seksuel eller voldelig måde; indeholder nøgenhed, vold, pornografi, seksuelt eksplicit materiale eller stødende emner;
 • oplyser telefonnumre, gadeadresser, efternavne eller e-mailadresser på andre end dig selv;
 • promoverer information, som du ved er falsk eller vildledende, eller promoverer ulovlige aktiviteter eller adfærd, der er krænkende, truende, uanstændig, ærekrænkende eller injurierende;
 • krænker en tredjeparts intellektuelle ejendomsret eller andre ejendomsrettigheder, herunder indhold, der fremmer en ulovlig eller uautoriseret kopi af en anden persons ophavsretligt beskyttede arbejde, såsom at levere piratkopierede computerprogrammer eller links til dem, levere oplysninger til at omgå produktionsinstallerede kopibeskyttelsesanordninger eller levere piratkopieret musik eller links til piratkopierede musikfiler; involverer transmission af “junk mail”, “kædebreve” eller uopfordret masseforsendelse, instant messaging, “spimming” eller “spamming”;
 • indeholder sider med begrænset adgang eller kun adgang med adgangskode eller skjulte sider eller billeder (dem, der ikke er linket til eller fra en anden tilgængelig side);
 • fremmer eller promoverer nogen kriminel aktivitet eller virksomhed eller giver instruktionsoplysninger om ulovlige aktiviteter, herunder, men ikke begrænset til, fremstilling eller køb af ulovlige våben, krænkelse af nogens privatliv eller levering eller oprettelse af computervirusser;
 • anmoder om adgangskoder eller personlige identifikationsoplysninger fra andre medlemmer;
 • involverer kommercielle aktiviteter og/eller salg uden Neuromuscular Workouts forudgående skriftlige samtykke, såsom konkurrencer, sweepstakes, byttehandel, reklame og/eller pyramidespil;
 • indeholder et fotografi af en anden person, som du har lagt ud uden den pågældende persons samtykke, eller på anden måde udgør en krænkelse af en persons privatliv eller krænkelse af offentlighedsrettigheder;
 • nedgør, latterliggør eller nedværdiger en anden person;
 • eller indeholder en virus eller anden skadelig komponent.

Desuden må du ikke

(a) bruge “deep link”, “page scrape”, “robot”, “spider” eller anden automatisk enhed, program, script, algoritme eller metode eller nogen lignende eller tilsvarende manuel proces til at få adgang til, erhverve, kopiere eller overvåge nogen del af tjenesten eller på nogen måde reproducere eller omgå navigationsstrukturen eller præsentationen af tjenesten for at få eller forsøge at få materiale, dokumenter eller information på nogen måde, der ikke med vilje er gjort tilgængelig via tjenesten,

(b) forsøge at få uautoriseret adgang til nogen del eller funktion af tjenesten eller andre systemer eller netværk, der er forbundet til tjenesten eller til nogen Neuromuscular Workout-server eller til nogen af de tjenester, der tilbydes på eller gennem tjenesten, ved hacking, adgangskode “minedrift” eller andre ulovlige eller forbudte midler,

(c) undersøge, scanne eller teste sårbarheden af tjenesten eller ethvert netværk, der er forbundet til tjenesten, eller bryde sikkerheds- eller godkendelsesforanstaltningerne på tjenesten eller ethvert netværk, der er forbundet til tjenesten,

(d) foretage reverse look-up, spore eller søge at spore oplysninger om andre brugere af eller besøgende på tjenesten,

(e) foretage nogen handling, der påfører en urimelig eller uforholdsmæssig stor belastning på tjenestens infrastruktur eller Neuromuscular Workouts systemer eller netværk eller systemer eller netværk, der er forbundet til tjenesten,

(f) bruge nogen enhed, software eller rutine til at forstyrre den korrekte funktion af tjenesten eller enhver transaktion, der udføres på tjenesten, eller med nogen anden persons brug af tjenesten,

(g) forfalske overskrifter, udgive sig for at være en person eller på anden måde manipulere identifikatorer for at skjule din identitet eller oprindelsen af enhver meddelelse eller overførsel, du sender til Neuromuscular Workout på eller gennem tjenesten, eller

(h) bruge tjenesten på en ulovlig måde.

6. Ansvar for indhold

Du, og ikke Neuromuscular Workout, er fuldt ud ansvarlig for alt indhold, som du poster, e-mailer, overfører eller på anden måde gør tilgængeligt via tjenesten.

Neuromuscular Workout kontrollerer ikke det indhold, som tredjeparter opslår via tjenesten, og som sådan garanterer vi ikke nøjagtigheden, integriteten eller kvaliteten af sådant indhold.

Du forstår, at du ved at bruge tjenesten kan blive udsat for indhold, som du finder stødende, uanstændigt eller anstødeligt.

Under ingen omstændigheder vil Neuromuscular Workout være ansvarlig på nogen måde for noget indhold, herunder, men ikke begrænset til, eventuelle fejl eller udeladelser i noget indhold, eller noget tab eller skade af nogen art, der er opstået på noget tidspunkt som følge af brugen af noget indhold, der er sendt, e-mailet, transmitteret eller på anden måde gjort tilgængeligt via tjenesten.

7. Afvisning/fjernelse af indhold

Du anerkender, at Neuromuscular Workout kan eller ikke kan forhåndsscreene indhold, der er lagt ud på tjenesten, at Neuromuscular Workout ikke er ansvarlig for adfærd eller kommentarer fra lærere og/eller elever og/eller musik på tjenesten, men at Neuromuscular Workout har ret (men ikke pligt) til efter eget skøn at forhåndsscreene, redigere, afvise eller fjerne ethvert indhold eller dele deraf, der er tilgængeligt via tjenesten, uanset årsag. Uden at begrænse det foregående har Neuromuscular Workout ret til at fjerne ethvert indhold fra tjenesten, der overtræder denne aftale eller på anden måde er anstødeligt efter Neuromuscular Workouts eget skøn.

Hvis du bliver opmærksom på misbrug af tjenesten fra nogen persons side, bedes du kontakte Neuromuscular Workout.

8. Abonnement

Når du bliver kunde, accepterer du at betale det månedlige gebyr en gang om måneden.

Dit abonnement starter fra det tidspunkt, hvor du køber det, så hvis du køber den 16., vil du blive opkrævet næste gang den 16. i den følgende måned.

Når du opsiger dit abonnement, kan du stadig bruge appen, indtil det abonnement, du har betalt for, udløber.

Hvis du f.eks. har købt abonnementet den 12. i måneden, men opsiger det den 25., kan du fortsætte med at bruge appen, indtil dit abonnement udløber den 12. i den følgende måned.

Du kan kun få adgang til hele APP’en eller tjenesten ved at betale det månedlige gebyr.

Hvis du ikke betaler det månedlige gebyr senest den sidste bankdag i måneden før, kan du kun få adgang til det gratis materiale i den nye periode, hvor du bruger APP’en eller tjenesterne.

Ved at abonnere på Neuromuscular Workout-tjenesten accepterer du at betale det månedlige gebyr på månedsbasis, og du er ansvarlig for opsigelsen af tjenesten inden for disse vilkår i denne aftale.

Hvis det månedlige gebyr justeres, vil du blive underrettet for at give dig mulighed for at opsige dit abonnement, hvis du ikke er enig i det justerede gebyr.

 


EN |

Subscription and Usage Terms

The Neuromuscular Workout website and app (hereinafter referred to as “NW material”) is an intelligent workout assistance tool which challenges people to workout physical imbalances in order to gain physical strength, comfort and recovery by providing users of the “NW material”:

 • High quality movement exercises.
 • High quality movement programmes.
 • Educational materials about physical health.

These Terms & Conditions of Use (this “Agreement“) apply to:

 • all of the products, services and websites offered by Neuromuscular Workout, including, but not limited to, “NW material”, mobile, tablet, internet television, or other digital or electronic versions of the “NW material” video streaming platform
 • any “NW material” software
 • any applications created by Neuromuscular Workout whether available through a social networking site or media or its subsidiaries or affiliated companies (collectively, the “service“). Please note that the availability of any “NW material” applications on a social networking site, mobile or tablet device, internet television or other technology platform does not indicate any relationship or affiliation between Neuromuscular Workout and such social networking site, mobile or tablet device, or internet television or other technology platform.

The “NW material”, The service and anything published, displayed or communicated by Neuromuscular Workout is not directed to persons under eighteen (18) years of age.

PLEASE READ THIS PRESENT “TERMS & CONDITIONS OF USE AGREEMENT” AND “DISCLAIMER AGREEMENT” (found here > ) VERY CAREFULLY BEFORE USING THE SERVICE. THIS AGREEMENT CONTAINS AN ARBITRATION AGREEMENT AND CLASS ACTION WAIVER.

1. Acceptance of Terms

This Agreement sets forth legally binding terms for your use of the Service.

By using the Service, you agree to be bound by this Agreement, whether you are a “Visitor“ (which means that you simply browse the service) or you are a “customer“ (which means that you have registered on the APP or website as a user).

If you do not accept the terms of this Agreement, you should leave the Website and discontinue use of the service immediately.

We will post a notification on the service in the event of any material changes to this Agreement.

Such changes, whether in the form of modifications, additions, or deletions, shall be effective when specified in the relevant notification or, if the change is immaterial, immediately upon appearing on the service.

Your continued use of the service following our posting of any changes to this Agreement means that you accept those changes.

2. Arbitration Agreement and Class Action Waiver

You and Neuromuscular Workout agree that any dispute between us relating to:

(1) the Service;
(2) any transaction or relationship between us resulting from your use of the Service;
(3) the purchase, order, installation, or use of the Service; or
(4) communications between us,

will be resolved exclusively and finally by binding arbitration and the arbitration decision may be enforced and judgment entered thereon in any court of competent jurisdiction.

You and Neuromuscular Workout further agree that this arbitration agreement is made pursuant to a transaction involving interstate commerce and shall be governed by the Federal Arbitration Act, and not by any state or nation law concerning arbitration.

You and Neuromuscular Workout further agree that any determination regarding the applicability, enforceability, or validity of this arbitration agreement will be made by the arbitrator, not by any court.

By agreeing to this arbitration agreement, you are giving up your right to go to court, including, but not limited to, your right to a jury trial.

In arbitration, a dispute is resolved by a neutral arbitrator or panel of arbitrators, rather than by a judge or jury.

Arbitration is more informal, however; an arbitrator can award the same relief that a court can award.

The arbitration will be administered by the nation or state Arbitration Association, and conducted under such institutions Commercial Arbitration Rules and the Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes then in effect at the time of the dispute.

You are responsible for obtaining copies of the local rules and forms for initiating arbitration

Any arbitration shall be conducted only on an individual basis, and any claim shall not be arbitrated as a class action, in a purported representative capacity, or brought as a private attorney general.

The arbitrator shall have no authority to:

(1) consolidate more than one person’s claims against Neuromuscular Workout;
(2) preside over any kind of representative or class proceeding against Neuromuscular Workout; or
(3) award any kind of class-wide relief.

You acknowledge that this class action waiver is material and essential to the arbitration of any disputes between the parties and is non-severable from the agreement to arbitrate claims.

If any portion of this class action waiver is limited, voided, or cannot be enforced, then the parties’ agreement to arbitrate shall be null and void.

You understand that by agreeing to this class action waiver, you may only bring claims against us in an individual capacity and not as a plaintiff, class representative, or class member in any purported class action or representative proceeding.

If you do not agree to this arbitration agreement and class action waiver, you must tell us in writing and not use the Service.

3. General Registration Requirements

If you wish to become a customer or user, you must read this Agreement and indicate your acceptance during the registration process. In consideration of your use of the Service, you represent that you are of legal age to form a binding contract and are not a person barred from receiving services under the laws of your nations applicable jurisdiction. You also agree to: (a) provide true, accurate, current and complete information about yourself as prompted by the registration form available on the Website and (b) maintain and promptly update your Registration Data to keep it true, accurate, current and complete. If you provide any information that is untrue, inaccurate, not current or incomplete, or we have reasonable grounds to suspect that such information is untrue, inaccurate, not current or incomplete, Neuromuscular Workout reserves the right to suspend or terminate your account and refuse any and all current or future use of the Service (or any portion thereof) at any time. Neuromuscular Workout’s Materials and Neuromuscular Workout’s Content on the Service is provided to you “AS IS“ for your information and personal use only and may not be downloaded, copied, reproduced, distributed, transmitted, broadcast, displayed, sold, licensed, or otherwise exploited for any other purposes whatsoever without the prior written consent of Neuromuscular Workout. Other than rights expressly granted to you, Neuromuscular Workout reserves all rights in and to the Service and the Neuromuscular Workout Content.

You may access Website and Content as available: for your information and personal use; as intended through the normal functionality of the Neuromuscular Workout Service; and for Streaming. Accessing videos via the Service for any purpose or in any manner other than Streaming is expressly prohibited. When you Stream Neuromuscular Workout Content, the resolution and quality of Neuromuscular Workout Content you receive will depend on a number of factors, including the type of device you are using and your bandwidth, which may fluctuate during the course of your viewing. While we strive to provide a quality viewing experience, we make no guarantee as to the resolution or quality of the Streaming Neuromuscular Workout Content you will receive.

In order to be able to Stream or download Neuromuscular Workout Content from the Service and to view Neuromuscular Workout Content on the Service, you will need to use a personal computer, portable media player, or other device that meets the system and compatibility requirements that we establish from time to time and is otherwise capable of interacting with the Service (each such device, a “Compatible Device“). We may change the requirements for Compatible Devices from time to time and, in some cases, whether a device is (or remains) a Compatible Device may depend on software or systems provided or maintained by the device manufacturer or other third parties. As a result, devices that are Compatible Devices at one time may cease to be Compatible Devices in the future.

4. Member Account, Password and Security

If you register on the Service, you will be required to choose a password and username, and you will be asked for additional information regarding your account, such as your e-mail address. You are responsible for maintaining the confidentiality of your password and account information, and are fully responsible for all activities that occur under your password or account. You agree to (a) immediately notify Neuromuscular Workout of any unauthorized use of your password or account or any other breach of security, and (b) ensure that you log out from your account at the end of each session. Each registration is for a single user only, unless otherwise expressly provided on the registration page. You may never use another Member’s account without prior authorization from Neuromuscular Workout. Neuromuscular Workout will not be liable for any loss or damage arising from your failure to comply with this Agreement.

5. Prohibited Conduct

You agree not to use the Service to post or otherwise transmit information, data, text, software, music, sound, photographs, graphics, video, messages, tags, or other materials (individually and collectively, “Content“) that:

 • interferes with or disrupts the Service;
 • is inaccurate, off-topic, irrelevant, or inappropriate for the purposes of the Service;
 • is patently offensive and/or promotes racism, bigotry, hatred or physical harm of any kind against any group or individual;
 • harasses or advocates harassment of another person;
 • exploits people in a sexual or violent manner; contains nudity, violence, pornography, sexually explicit material or offensive subject matter;
 • provides any telephone numbers, street addresses, last names or email addresses of anyone other than your own;
 • promotes information that you know is false or misleading or promotes illegal activities or conduct that is abusive, threatening, obscene, defamatory or libelous;
 • violates any intellectual property or other proprietary right of any third party, including Content that promotes an illegal or unauthorized copy of another person’s copyrighted work, such as providing pirated computer programs or links to them, providing information to circumvent manufacture-installed copy-protect devices, or providing pirated music or links to pirated music files; involves the transmission of “junk mail,“ “chain letters,“ or unsolicited mass mailing, instant messaging, “spimming,“ or “spamming“;
 • contains restricted or password only access pages or hidden pages or images (those not linked to or from another accessible page);
 • furthers or promotes any criminal activity or enterprise or provides instructional information about illegal activities including, but not limited to making or buying illegal weapons, violating someone’s privacy, or providing or creating computer viruses;
 • solicits passwords or personal identifying information from other Members;
 • involves commercial activities and/or sales without Neuromuscular Workout’s prior written consent, such as contests, sweepstakes, barter, advertising, and/or pyramid schemes;
 • includes a photograph of another person that you have posted without that person’s consent or otherwise constitutes an invasion of an individual’s privacy or infringement of publicity rights;
 • denigrates, ridicules, or demeans another person;
 • or contains a virus or other harmful component.

Moreover, you may not

(a) use any “deep link,“ “page scrape,“ “robot,“ “spider,“ or other automatic device, program, script, algorithm, or methodology, or any similar or equivalent manual process, to access, acquire, copy, or monitor any portion of the Service or in any way reproduce or circumvent the navigational structure or presentation of the Service to obtain or attempt to obtain any materials, documents, or information through any means not purposely made available through the Service,

(b) attempt to gain unauthorised access to any portion or feature of the Service or any other systems or networks connected to the Service or to any Neuromuscular Workout server or to any of the services offered on or through the Service, by hacking, password “mining,“ or any other illegitimate or prohibited means,

(c) probe, scan, or test the vulnerability of the Service or any network connected to the Service, nor breach the security or authentication measures on the Service or any network connected to the Service,

(d) reverse look-up, trace, or seek to trace any information on any other user of or visitor to the Service,

(e) take any action that imposes an unreasonable or disproportionately large load on the infrastructure of the Service or Neuromuscular Workout’s systems or networks or any systems or networks connected to the Service,

(f) use any device, software, or routine to interfere with the proper working of the Service or any transaction conducted on the Service, or with any other person’s use of the Service,

(g) forge headers, impersonate a person, or otherwise manipulate identifiers in order to disguise your identity or the origin of any message or transmittal you send to Neuromuscular Workout on or through the Service, or

(h) use the Service in an unlawful manner.

6. Responsibility for Content

You, and not Neuromuscular Workout, are entirely responsible for all Content that you post, email, transmit or otherwise make available via the Service.

Neuromuscular Workout does not control the Content posted by third parties via the Service and, as such, we do not guarantee the accuracy, integrity or quality of such Content.

You understand that by using the Service, you may be exposed to Content that you deem offensive, indecent or objectionable.

Under no circumstances will Neuromuscular Workout be liable in any way for any Content, including, but not limited to, any errors or omissions in any Content, or any loss or damage of any kind incurred at any time as a result of the use of any Content posted, emailed, transmitted or otherwise made available via the Service.

7. Rejection/Removal of Content

You acknowledge that Neuromuscular Workout may or may not pre-screen Content posted on the Service, that Neuromuscular Workout is not responsible for behaviour or comments of teachers and/or students and/or music on the Service, but that Neuromuscular Workout shall have the right (but not the obligation) in its sole discretion to pre-screen, edit, refuse, or remove any Content or portion thereof that is available via the Service, for any reason. Without limiting the foregoing, Neuromuscular Workout shall have the right to remove from the Service any Content that violates this Agreement or is otherwise objectionable in the sole discretion of Neuromuscular Workout.

If you become aware of misuse of the Service by any person, please contact Neuromuscular Workout.

8. Subscription

When you become a customer, you agree to pay the monthly fee once a month.

Your subscription starts from when you purchase it, so if you purchase on the 16th, then the next time you will be charged is on the 16th on the following month.

When you cancel your subscription, you still get to use the app until the subscription you have paid for runs out.

For example, if you purchased the subscription on the 12th of the month, but cancel it on the 25th, you can continue the use of the app until your subscription runs out on the 12th of the following month.

You can only access the entire APP or service by paying the monthly fee.

Should you fail to pay the monthly fee by the last bank day the month before you can access only the free material in the new period of using the APP or services.

By subscribing to the Neuromuscular Workout service you agree to pay the monthly fee on a monthly basis and you are responsible for the termination of the service within these terms of this agreement.

If the monthly fee is adjusted you will be notified to allow you the opportunity to cancel or downgrade your subscription if you do not agree with the adjusted fee.